ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПЕНСИОНЕРИ: ВНИМАНИЕ! Ето кога ще преведат коледните добавки!

ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПЕНСИОНЕРИ: ВНИМАНИЕ! Ето кога ще преведат коледните добавки!

Националният осигурителен институт съобщава, че изплащането на пенсиите през месец декември ще започне на 7 декември и ще приключи на 20 декември 2016 г.  

Съгласно решение на Министерския съвет към пенсиите за месец декември ще бъде изплатена еднократна допълнителна сума в размер на 40.00 лв. на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, е в размер до 300.00 лв. включително.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция, пише Пик. Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметки на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 декември 2016 г.

Източник: bradva.bg