От днес влизат в сила промените в годините за пенсиониране при жените

От днес влизат в сила промените в годините за пенсиониране при жените

Влизат в сила новите правила за възраст при пенсиониране:

Жените ще се пенсионират при навършване на 61 г. и 35 г.

и 2 м стаж, а мъжете – на 64 навършени години и осигурителен стаж от 38 г и 4 м.

Осигурителната вноска за пенсия се повишава с 1 процентен пункт за всички категории труд.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се се увеличава в зависимост от дохода, получен през 2016 г.:

до 5400 лв. – 460 лв.;
от 5400.01 до 6500 лв. – 500 лв.;
от 6500.01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
над 7500 лв. – 600 лв.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става 161.80 лв.;
Минималната заплата се вдига от 420 лв. на 460 лв.

Линията на бедност през 2017 г. е 314 лв., с 14 лв. повече отколкото през миналата. 

Данъци

От 2017 г. има и ново облекчение – ако всички доходи от трудов договор се получават по банков път и 80% от тях също се харчат по банков път, ще се спести 1% от дължимия данък, но не повече от 500 лв. Облекчението ще се ползва при подаване на данъчните декларации за доходите от 2017 г. – в началото на 2018 г., като няма да е необходимо да се представят никакви документи са направените безкасови плащания.

Източник: zajenata.bg