"ФИЧ" КАЗАХА ТЕЖКАТА СИ ДУМА! ЕТО В КАКВО СЪСТОЯНИЕ ОСТАВЯ БОЙКО БОРИСОВ БЪЛГАРИЯ!

"ФИЧ" КАЗАХА ТЕЖКАТА СИ ДУМА! ЕТО В КАКВО СЪСТОЯНИЕ ОСТАВЯ БОЙКО БОРИСОВ БЪЛГАРИЯ!

Премиерът в оставка Бойко Борисов получи поредно признание за работата си. Международната агенция „Фич рейтингс“ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB-‘ в чуждестранна и местна валута, със стабилна перспектива, съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите.

Потвърдени са и таванът за рейтинг на страната ‘ВВВ+’, както и краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута ‘F3′. В положително отношение, рейтингът е подкрепен от доброто състояние на публичните финанси и от благоприятното развитие при външните финанси на България. Като ограничаващ фактор при оценката се посочва нестабилната политическа перспектива, пораждаща риск от блокиране на структурните реформи.

Тези реформи са необходими за ускоряването на дългосрочния потенциален растеж на икономиката и за достигане равнището на брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението при страните с по-висок кредитен рейтинг. „Фич“ прогнозира среден реален растеж на БВП от 2,8 % за 2017-2018 г., който е ревизиран нагоре от 2,4 % – прогноза, направена преди шест месеца. Тези очаквания за по-висок растеж, над текущия среден темп от 1,8 % за последните пет години, предполагат по-бърза конвергенция в дохода на глава от населението към страните, които са оценени с по-висок кредитен рейтинг.

Изпълнението на бюджета е благоприятно за 2016 г. и от агенцията прогнозират дефицит от 0.9% на начислена основа, вместо първоначално планирания дефицит от 1,9%. Рейтингът на страната е подкрепен и от положителното развитие на външните финанси.

Продължаващият излишък по текущата сметка през последните години и високото равнище на международните валутни резерви осигуряват стабилност на валутния борд. „Фич“ посочва факторите, които индивидуално или колективно биха предизвикали повишаване на оценката за рейтинга.

Това са по-силен потенциален растеж на БВП и ускоряване на процеса на конвергенция; продължаващо подобряване във външните финанси на страната; фискална консолидация, която поддържа стабилността на публичните финанси, пише Пик.

Според агенцията, основните рискови фактори, които индивидуално или колективно могат да предизвикат негативни действия по рейтинга, са материализиране на условните задължения на държавата, свързани с държавните предприятия и/или банковия сектор и по-висок бюджетен дефицит, който ще се отрази в бързо нарастване на публичния дълг.

Източник: bradva.bg